BED FOR NATIONEN FOR MAURITIUS

0
11896
Bøn til Mauritius

I dag skal vi deltage i bøn for Mauritius-nationen. Mauritius er beliggende i den sydafrikanske region, kun ca. 800 km fra Madagaskar i den østlige del. Når du søger efter nogle af de smukkeste byer i Afrika, er Mauritius en af ​​dem. Nationen betragtes som et af de mest besøgte lande på det afrikanske kontinent, hvor hundreder af rejsende tropper ind i landet for turisme.

Mauritius er en ø med næsten 1.2 millioner mennesker i 2018, da de havde den sidste folketælling. Nationen Mauritius er lille i størrelse og befolkning, og den har rigdom nok til at fodre hendes folk.
Hun er stolt over at være et af de højeste BNP pr. Indbygger i hele Afrika med et BNP på $ 20,500. Her er et af de få lande i Afrika med en lav procentdel af mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen. I Mauritius lever kun ca. 8% af hendes mennesker under fattigdomsgrænsen. Nogle af landets største eksport inkluderer: beklædning og tekstil, fisk, sukker osv.
At dømme efter alle disse gode og overvældende fakta om landet ville man begynde at undre sig over, hvorfor det er nødvendigt at stadig bede en bøn for Mauritius-nationen.

HVORFOR DU SKAL BEDE FOR MAURITIUS

Uden at huske det faktum, at skrifterne pålagde det, at vi altid beder 1 Thessaloniker 5:17 Bed uden ophør. Det er også vigtigt at bede for Mauritius om, at alt skal fortsætte og forblive godt. Fordi det er bedre for en at være fattig og stræbe efter at blive rig, end for en at have oplevet rigdom og pludselig går alt ned i kloakken. Lignende ting er sket med nogle lande i Afrika, der plejede at være en tid, hvor alt foregik fint, økonomien er prægtig, regeringen er i stand til at imødekomme folks behov, alt er fint med dem. Men pludselig skete det værste og uventede.

KSE I HVERDAGSPRAYERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
TILMELD NU

På trods af den rigdom i landet Mauritius er det stadig hensigtsmæssigt, at Gud inviteres til nationen. I det øjeblik en mand føler, at han ikke længere har brug for Gud, i det øjeblik mennesket tror, ​​at de kan gøre alt alene, i det øjeblik stolthed og ego med succes har dækket følelsen af ​​at argumentere for et individ, bliver Gud vred på en sådan person. Vi oplevede lignende tilfælde i Bibelen, kong Uziah er et godt eksempel på dette.


BED FOR MAURITIUS-REGERINGEN

Ordsprogene 4: 7: “Visdom er det vigtigste; få derfor visdom, og med al din forståelse får du forståelse.
Skriften viser, at visdom er den vigtigste, og at det er rentabelt at lede. Nu hvor tingene går fint, er det, når regeringen i Mauritius har brug for mere bøn. Hvis tingene ville fortsætte som de er, og der vil være en stigning i nationens økonomi, har regeringen brug for de helliges bøn.
Ordsprogene 29: 2 Når de retfærdige har myndighed, glæder folket sig; men når de ugudelige bærer styre, sørger folket. Mauritius 'regeringssted skal være forbudt for en uretfærdig mand at gribe fat i. Gud skal løbende installere en mand efter sit hjerte i regeringen.

BED FOR MENNESKER I MAURITIUS

Der er ingen tvivl om, at befolkningen i Mauritius er store mennesker. De er ganske kærlige og meget fredelige. Næppe kunne man finde en person, der lever i dårlig fattigdom i Mauritius, i modsætning til nogle andre lande i Afrika.
Imidlertid er apostlen Paulus 'ord i phillipianerne 3: 10-11 Philippians 3:10 for at jeg må kende ham og hans opstandelses kraft og hans lidenskabs fellesskab, der gøres i overensstemmelse med hans død;

Philippians 3:11 Hvis jeg på nogen måde kan nå frem til de dødes opstandelse. Der er behov for, at folket i Mauritius skal vide mere og tørste mere efter Gud. Sølvforet er, at folk kun finder Gud, når de er i en nødlidende situation, men når tingene går fint med dem, begynder alle bare at huske deres egen forretning og forlade Gud uden for billedet.
Essensen af ​​menneskets skabelse er, at han har et konstant fællesskab med sin skaber (Gud). Når der er et brud i kommunikationskæden mellem mennesket og Gud, er djævelen ikke langt fra scenen.

BED FOR MAURITIUS ØKONOMI

Ja! Økonomien er jævn og konstant stigende, da nationen fik sin uafhængighed i 1968. Før uafhængighed var nationen Mauritius under standardøkonomien. Efter uafhængighed forbliver Mauritius imidlertid blandt Afrika syd for Sahara de mest forretningsvenlige lande.
Turisme og informationskommunikationsteknologi (ICT) er blevet den største og højeste indtægtskilde for nationen Mauritius.
Ikke desto mindre er det vigtigt, at når vi beder for Mauritius-nationen, vi husker økonomien. Kæden med succes for økonomien må ikke opleve noget bagudskift.

BID FOR KIRKEN

På trods af nationens rigdom er der så mange mennesker, der lever under den åndelige standard, som Gud har i plan for dem. Der er behov for åndelig sanitet hos mange mennesker, der vil befri dem fra grundlæggende forurening og trældom. Det vil også hjælpe dem med at opnå frihed fra åndelige åger og trældom, der har holdt dem nede på et bestemt sted længe.
Da mændene ved magtkorridoren ikke svigtede, er det vigtigt, at de i korridoren for åndelighed også lindrer folks åndelige lidelser og smerter. 1 Pet 1: 15-1 6: “Men som den, der har kaldet jer, er hellig, så skal I være hellige i alle slags samtaler; Fordi der er skrevet: Vær hellige! for jeg er hellig. ” Der er et behov for gennem tilbedere at tjene Gud i sandhed og ånd.
Konklusion har Mauritius brug for helgenes bøn for at fortsætte bevægelsen.

BEDEPUNKTER FOR VARER

1). Far, i Jesu navn, tak for din barmhjertighed og kærlighed, som har opretholdt denne nation siden uafhængighed indtil dato - Klagesager. 3:22

2). Far, i Jesu navn, tak for at have givet os fred med alle midler indtil nu i denne nation - 2 Tessaloniker. 3:16

3). Far, i Jesu navn, tak for at du skuffede de ugudelige apparater mod denne nations velbefindende på hvert tidspunkt indtil nu - Job. 5:12

4). Fader, i Jesu navn, tak for at have forstyrret enhver helvede-sammensætning mod væksten af ​​Kristi kirke i denne nation - Matteus. 16:18

5). Far, i Jesu navn, tak for den Hellige Ånds bevægelse på tværs af denne nations længde og bredde, hvilket resulterede i den fortsatte vækst og udvidelse af kirken - Act. 2:47

6). Fader, i Jesu navn, for de udvalgs skyld, befri dette nation fra fuldstændig ødelæggelse. - Genesis. 18: 24-26

7). Fader i Jesu navn frigiver denne nation fra enhver magt, der ønsker at ødelægge hendes skæbne. - Hosea. 13:14

8). Far i Jesu navn, send din redningsengel for at befri Mauritius fra enhver ødelæggelsesstyrke, der er opbygget mod hende - 2 Konger. 19: 35, Sl. 34: 7

9). Far, i Jesu navn, redd Mauritius fra enhver helvede-gruppe, der sigter mod at ødelægge denne nation. - 2 ting. 19: 32-34

10). Far, i Jesu navn, frigør denne nation fra enhver ødelæggelsesfælde, der er sat af de ugudelige. - Zephaniah. 3:19

11). Fader, i Jesu navn, fremskynd din hævn mod fjendene for denne nations fred og fremskridt og lad borgere i dette land reddes fra alle de ugudes overfald - Salme. 94: 1-2

12). Fader, i Jesu navn, vederlægger trængsel til alt, hvad der bekymrer denne nations fred og fremskridt, ligesom vi beder nu - 2 Thessalonians. 1: 6

 

13). Far, i Jesu navn, lad enhver bande mod den konstante vækst og udvidelse af Kristi kirke i Mauritius knuses permanent - Matthew. 21:42

14). Fader, i Jesu navn, lad de ugudeliges ondskab mod denne nation komme til ende, ligesom vi beder nu - Salme. 7: 9

15). Fader, i Jesu navn, udluft din vrede over alle gerningsmændene til mangelfuldt drab i denne nation, når du regner på alle dem ild, svovl og en forfærdelig storm, hvorved du giver permanent borgere i denne nation - Salme. 7:11, Salme 11: 5-6

16). Far, i Jesu navn erklærer vi, at Mauritius reddes fra mørkets magter, der strider mod hendes skæbne - Efesierne. 6:12

17). Fader, i Jesu navn, frigør dine instrumenter til død og ødelæggelse mod enhver djævelens agent, der er indstillet til at ødelægge denne nationes herlige skæbne - Salme 7:13

18). Fader, ved Jesu blod, frigør din hævn i de ugudelige lejr og gendan vores mistede herlighed som nation. - Jesaja 63: 4

19). Far i Jesu navn, lad enhver ondskabsfuld fantasi hos de onde mod dette nation falde på deres egne hoveder, hvilket resulterer i denne nations fremskridt - Salme 7: 9-16

20). Fader, i Jesu navn erklærer vi hurtig dom mod enhver styrke, der modstår den økonomiske vækst og udvikling af denne nation - Prædiker. 8:11

21). Far, i Jesu navn dekreterer vi overnaturlig vending for vores nation Mauritius. - Deuteronomi. 2: 3

22). Far, ved blodet fra lammet ødelægger vi enhver kraft af stagnation og frustration, der militerer mod fremme af vores nation Mauritius. - 12. Mosebog 12:XNUMX

23). Far i Jesu navn, vi forordner genåbning af enhver lukket dør mod Mauritius skæbne. - Åbenbaring 3: 8

24). Fader i Jesu navn og ved visdom ovenfra skal du bevæge denne nation fremad på alle områder og dermed genoprette hendes mistede værdighed. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Fader i Jesu navn, send os hjælp ovenfra, der vil kulminere i fremskridt og udvikling af denne nation - Salme. 127: 1-2

26). Far, i Jesu navn, står op og forsvarer de undertrykte i Mauritius, så landet kan frigøres fra alle former for uretfærdighed. Salme. 82: 3

27). Fader, i Jesu navn, fortryder regeringen for retfærdighed og retfærdighed i Mauritius for at sikre hendes herlige skæbne. - Daniel. 2:21

28). Fader, i Jesu navn, bringer alle de ugudelige til retfærdighed i dette land, hvorved vi opretter vores varige fred. - Ordsprog. 11:21

29). Far, i Jesu navn vedtager vi indtrængning af retfærdighed i alle nationers anliggender, hvorved vi skaber fred og velstand i landet. - Jesaja 9: 7

30). Fader befri ved Jesu blod Mauritius fra alle former for ulovlighed, hvorved vi genopretter vores værdighed som nation. -Ecclesiastes. 5: 8, Sakaria. 9: 11-12

31). Far, i Jesu navn, lad din fred herske i Mauritius med alle midler, mens du tavser alle gerningsmænd til uro i landet. -2Tessalonikerne 3:16

32). Fader, i Jesu navn, giver os ledere i denne nation, der vil føre nationen til riger af større fred og velstand. -1 Timoteus 2: 2

33). Far, i Jesu navn, giver Mauritius alment hvile og lad dette resultere i stadig større fremgang og velstand. - Salme 122: 6-7

34). Far, i Jesu navn ødelægger vi enhver form for uro i denne nation, hvilket resulterer i vores økonomiske vækst og udvikling. Salme. 46:10

35). Fader, i Jesu navn, lad din fredspagt blive etableret over denne nation Mauritius, hvorved du gør hende til misundelse over nationerne. -Ezekiel. 34: 25-26

36).; Fader, i Jesu navn, lad reddere opstå i landet, der redder Mauritius sjæl fra ødelæggelse - Obadiah. 21

37). Fader, i Jesu navn, send os ledere med de krævede færdigheder og integritet, der vil føre denne nation ud af skoven - Salme 78:72

38). Fader, i Jesu navn, placerede mænd og kvinder udstyret med Guds visdom på autoritetssteder i dette land, hvorved denne nation føres ind i en ny til fred og velstand - Første Mosebog. 41: 38-44

39). Fader, i Jesu navn, lad kun guddommeligt positionerede individer tage lederskaberne i denne nation på alle niveauer fra nu af - Daniel. 4:17

40). Fader, i Jesu navn, rejser visehjertede ledere i dette land ved hvis hånd barrierer, der står mod freden og fremskridtet i dette nation, skal fjernes fra vejen - Prædiker. 9: 14-16

41). Far, i Jesu navn, kommer vi imod svøbet til korruption i Mauritius og omskriver dermed historien om denne nation - Efesierne. 5:11

42). Fader, i Jesu navn, befri Mauritius fra hænderne på korrupte ledere, og gendanner dermed denne nations herlighed - Ordsprog. 28:15

43). Far rejser i Jesu navn en hær af gudfrygtige ledere i denne nation, hvorved vi genopretter vores værdighed som nation - Ordsprog 14:34

44). Fader, i Jesu navn, lad frygten for Gud mætte længden og bredden af ​​dette nation og derved fjerne skam og irettesættelse fra vores nationer - Jesaja. 32: 15-16

45). Fader, i Jesu navn, vend din hånd mod modstandere fra denne nation, der blokerer vejen frem til vores økonomiske vækst og udvikling som nation - Salme. 7: 11, Ordsprogene 29: 2

46). Fader, i Jesu navn, genskab denne naturs overnaturligt økonomi og lad dette land igen fyldes med latter - Joel 2: 25-26

47). Fader i Jesu navn sætter en stopper for de nationale økonomiske vanskeligheder ved at genoprette hendes fortidens ære - Ordserne 3:16

48). Far, i Jesu navn, bryde belejringen over denne nation og derved afslutter vores alderslange politiske uro - Jesaja. 43:19

49). Far i Jesu navn frigav denne nation fri for arbejdsløshedens svøbe ved at omrøre bølger af industriel revolution i landet - Salme.144: 12-15

50). Far, i Jesu navn, hæver politiske ledere i denne nation, der vil føre Mauritius ind i et nyt herlighedsområde - Jesaja. 61: 4-5

51). Fader, i Jesu navn, lad ilden for genoplivning fortsætte med at brænde over denne nations længde og åndedrag, hvilket resulterer i den overnaturlige vækst af kirken - Sakaria. 2: 5

52). Far, i Jesu navn, gør kirken i Mauritius til en kanal for genoplivning over jordens nationer - Salme. 2: 8

53). Far, i Jesu navn, lad Herrens iver fortsætte med at forbruge de kristne hjerter over hele denne nation og derved tage flere territorier for Kristus i landet -Joh.2: 17, Johannes. 4:29

54). Fader, i Jesu navn, gør enhver kirke i denne nation til et genoplivningscenter og etablerer derved herredømme over de hellige i landet - Mika. 4: 1-2

55). Fader, i Jesu navn, ødelægger enhver styrke, der militerer mod væksten i kirken i Mauritius, hvilket fører til yderligere vækst og ekspansion - Jesaja. 42:14

56). Far, i Jesu navn. Lad valgene i Mauritius i 2022 være frie og retfærdige, og lad det være ugyldigt for valgsvold hele vejen igennem - Job 34:29

57). Far, i Jesu navn, spreder djævelens hver dagsorden for at frustrere valgprocessen ved det kommende valg i Mauritius - Jesaja 8: 9

58). Far, i Jesu navn forordrer vi ødelæggelse af enhver enhed af onde mænd til at manipulere valgene i 2022 i Mauritius - Job 5:12

59). Fader, i Jesu navn, lad der være hakefrie operationer gennem valgprocessen i 2022 og derved sikre fred i landet Esekiel. 34:25

60). Far, i Jesu navn, kommer vi imod enhver form for valgfejl ved de kommende valg på Mauritius og afværger derved krisen efter valget-32. Mosebog. 4: XNUMX.

KSE I HVERDAGSPRAYERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
TILMELD NU
Forrige artikelBøn for nationen i Rwanda
Næste artikelBED FOR NATIONEN I LESOTHO.
Mit navn er pastor Ikechukwu Chinedum, jeg er en Guds mand, der brænder for Guds bevægelse i disse sidste dage. Jeg tror, ​​at Gud har bemyndiget enhver troende med en mærkelig nådeorden til at manifestere Helligåndens kraft. Jeg tror på, at ingen kristen bør undertrykkes af djævelen, vi har kraften til at leve og vandre i herredømme gennem bønner og Ord. For yderligere information eller rådgivning kan du kontakte mig på everydayprayerguide@gmail.com eller chatte mig på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jeg vil også elske at invitere dig til at deltage i vores kraftfulde 24 timers bøngruppe på Telegram. Klik på dette link for at deltage nu, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud velsigne dig.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.