Bønspunkter imod fald i fristelse

0
19851
Bøn peger mod at falde i fristelse

Matthew 26: 41:
41 Pas på og beder, så I ikke kommer i fristelse. Ånden er villig, men kødet er svagt.

I dag skal vi deltage i bønspunkter mod at falde i fristelse. Temptations er virkelige, og kun en kristen kan blive fristet. Fristelse bliver simpelthen presset for at gøre, hvad du ikke ønsker at gøre, og ikke være i stand til at gøre, hvad du vil gøre. Romerne 7: 14-25, tegner et godt billede af en troende, der kæmper med fristelser, den lyder:

”14 For vi ved, at loven er åndelig; men jeg er kødelig, solgt under synd. 15 For det, som jeg gør, tillader jeg ikke; for hvad jeg vil, det gør jeg ikke; men hvad jeg hader, det gør jeg. 16 Hvis jeg så gør det, som jeg ikke ville, giver jeg loven lov om, at den er god. 17 Nu er det ikke mere jeg, der gør det, men synden, der bor i mig. 18 Thi jeg ved, at der ikke bor noget godt i mig (det vil sige i mit kød); for viljen er til stede hos mig; men hvordan man udfører det, der er godt, finder jeg ikke. 19 For det gode, jeg vil, gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. 20 Hvis jeg gør det, vil jeg ikke, det er ikke mere jeg, der gør det, men synden, der bor i mig. 21 Jeg finder da en lov, at når jeg gør godt, er ondt til stede hos mig. 22 Thi jeg glæder mig over Guds lov efter det indre menneske: 23 Men jeg ser en anden lov i mine medlemmer, der strider mod min sindes lov og fører mig i fangenskab til syndens lov, som er i mine lemmer. 24 O elendig mand, som jeg er! Hvem skal befri mig fra denne døds legeme? 25 Jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vor Herre. Så tjener jeg selv med sindet Guds lov; men med kødet syndens lov. ”

Fra de ovenstående skrifter ser vi, at der er en kraft af synd i ethvert menneskes kød, der altid prøver at trække os i den modsatte retning. Ethvert menneske arvet synd fra Adam, derfor er synden som standard i os. Løsningen på synd er Jesu Kristi frelsende nåde. Han er den eneste, der er uden synd, derfor når vi tror på ham, hans retfærdighed bliver vores retfærdighed, hans hellighed bliver vores hellighed. Vores tro på Kristus er det, der giver os ret til at stå sammen med Gud.
Når jeg har kendt denne sandhed, kan man spørge, hvordan jeg overvinder fristelser nu, når jeg er født igen?

Svaret er enkelt gennem bønner. Bønner er et udtryk for absolut afhængighed af Jesus Kristus færdige arbejde. Når vi beder, giver Ho! Y-ånden os mulighed for at sige nej til synd. Intet menneske kan overvinde synd i kødet, det er derfor, vi altid skal bede til Gud om nåden til at gå som Kristus. Matteus 6:13, Jesus, da han lærte sine disciple, hvordan de skulle bede, tilføjede, at de skulle bede om ikke at blive ført til fristelser, men snarere for at blive frelst fra alle onde. Denne bøn peger mod at falde ind i fristelse vil befri dig fra alle onde djævele fælder i Jesus navn. Ved denne bønspunkter vil du overvinde synd og Satan i Jesu navn.

Før vi går ind i denne bøn, vil jeg hurtigt konstatere denne kendsgerning, Gud er ikke vred på dig, som Guds barn, han elsker dig så meget, og han vil aldrig opgive dig. Der er ingen mængde synd i dit liv, der får ham til at vende sig væk fra dig. Derfor beder denne bønnepunkter med stor tillid til en kærlig Fader. Bemærk også, at formålet med disse bønspunkter er at fyre dig op åndeligt, så din ånd kan udstyres til at sætte dit kød underlagt. Denne bønnepunkter mod at falde i fristelse skal være dit vendepunkt i Jesu navn. Forbliv velsignet.

BEDEPUNKTER

1. Tak Herren for Helligåndens kraft.

2. Bekendelse af synder og omvendelse.

3. Fader Herre, lad Helligånden fylde mig på ny i Jesu navn.

4. Fader Herre, lad hvert ubrudt område i mit liv brydes i Jesu navn.

5. Fader Herre, inkubér mig med Helligåndens ild i Jesu navn.

6. Lad enhver anti-power bondage bryde i mit liv, i Jesu navn.

7. Lad alle fremmede flygte fra min ånd og lad den Hellige Ånd tage kontrol i Jesu navn.

8. O Herre, katapult mit åndelige liv til bjergtoppen.

9. Fader Herre, lad himlene åbne og lad Guds herlighed falde over mig i Jesu navn.

10. Fader Herre, lad tegn og vidundere være mit lod i Jesu navn.

11. Jeg erklærer, at undertrykkernes glæde over mit liv skal forvandles til sorg i Jesu navn.

12. Lad alle flere stærke mænd, der arbejder imod mig, blive lammet i Jesu navn.

13. Å, Herre, åbn mine øjne og ører for at modtage vidunderlige ting fra dig.

14. O Herre, give mig sejr over fristelser og sataniske anordninger.

15. O Herre, antænd mit åndelige liv, så jeg holder op med at fiske i ulønnsomme farvande.

16. O Herre, frigør din ildtunge på mit liv og brænd al åndelig urenhed, der er inde i mig, bort.

17. Far Herre, få mig til at sultne og tørste efter retfærdighed i Jesu navn.

18. O Herre, hjælp mig til at være klar til at gøre dit arbejde uden at forvente nogen anerkendelse fra andre.

19. O Herre, giv mig sejr over at understrege andre menneskers svagheder og synder, mens jeg ignorerer mine egne.

20. Synder mærker i mit liv, gå. Mærker af renhed, kom over mit liv i Jesu navn.

21. Hellig ånd ild, inkuber min åndsmand i Jesu navn.

22. Hver anti-angrende ånd i mit liv binder jeg dig og kaster dig ud nu i Jesu navn.

23. Jeg modtager frisk ild for at komme videre i mit åndelige liv i Jesu navn.

24. Lad mine trin trækkes tilbage fra enhver ondskab i Jesu navn.

25. Lad mit sæde være sæde for renhed i Jesu navn.

26. Al misgængelighed flygt fra mig i Jesu navn.

27. Kraft til at leve et gudfrygtigt liv, kom over mig nu i Jesus navn.

28. Jeg suger mig ned i Jesu blod og i Guds ord i Jesu navn.

29. Hver indre strid mod hellighed i mit liv, dø, i Jesu navn.

30. Vagabond åndeligt liv, jeg forkaster dig i Jesu navn.

31. Din ildtunge fra himlen, rens min skæbne i Jesu navn.

32. O Herre, giv mig dybde og rod i min tro.

33. O Herre, helbred alle områder med tilbagegang i mit åndelige liv.

34. O Herre, hjælp mig til at være villig til at tjene andre snarere end at ville udøve autoritet.

35. O Herre, åbn min forståelse vedrørende skrifterne.
36. O Herre, hjælpe mig med at leve hver dag ved at erkende, at den dag kommer, hvor Du vil dømme hemmelige liv og inderste tanker.

37. O Herre, lad mig være villig til at være leret i dine hænder, klar til at blive støbt som du ønsker.

38. O Herre, væk mig op fra enhver form for åndelig søvn og hjælp mig med at få på mig rustens rustning.

39. O Herre, giv mig sejr over al kødethed og hjælp mig til at være i centrum af din vilje.

40. Jeg står imod noget i mit liv, der får andre til at snuble i Jesu navn.

41. O Herre, hjælp mig med at fjerne barnslige ting og lægge modenhed.

42. O Herre, bemyndig mig til at stå fast mod alle djævelens planer og teknikker.

43. O Herre, giv mig en stor appetit på den rene mælk og fast mad i ordet.

44. O Lord, bemyndig mig til at holde mig væk fra noget eller enhver, der måtte indtage Guds plads i mit hjerte.

45. Helligånd, lad ikke mit hus være øde i Jesu navn.

46. ​​O Herre, jeg vil have dig til at bryde mig, jeg vil have, at jeget i mig skal dø.

47. O Herre, uanset hvad der ville få dig til at erstatte mig, fjern det fra mit liv nu.

48. O Herre, giv mig kraften til at gå i ånden.

49. O Herre, lad hellighed være min mad.

50. O Herre, åbenbar for mig alt, der er til hinder for min åndelige vækst.

51. O Herre, hjælp mig med at tage på mig retfærdighedens tøj.

52. O Herre, hjælp mig med at korsfæste mit kød.

53. O Herre, hjælp mig med at hate synd med perfekt had.

54. O Herre, red mig fra mig selv.

55. O Herre, lad mig gå tabt i dig.

56. O Herre, korsfæste. . . (sæt dit eget navn).

57. Hellig Ånd, besæt mig fuldstændigt i Jesu navn.

58. O Herre, skill mig fra enhver selvsyn.

59. O Herre, bryt mig og støb mig efter din vilje.

60. Far Herre, lad mig opleve dit rige i enhver afdeling i mit liv i Jesu navn.
61. Mit kød, jeg befaler dig at dø for synd i Jesu navn.

62. Hver fjende af brokenhed i mit liv, gå afsted i Jesu navn.

63. Jeg lammer hele min Delilah i Jesu navn.

64. O Herre, bryt mig ned til dybden af ​​min ånd.

65. Min barberede Samson, modtag dit hår i Jesu navn.

66. O Gud, som gør de døde hurtigere, giver liv til alle døde områder i mit liv i dag i Jesu navn.

67. Hellig Ånd, tag mine hænder af mit eget liv og besæt mig selv i Jesu navn.

68. Enhver ondskabsarvet karakter i mit liv skal nedrives i Jesu navn.

69. Fader Herre, lad din vilje ske i mit liv.

70. Hvert rede, som bygherrer af onde rede har bygget for mig, skal stekes i Jesu navn.

71. O Herre, bryt mig i mine ubrudte områder.

72. O Herre, jeg glæder mig over brokenness i hver afdeling i mit liv.

73. O Herre, bryt mig!
74. O Herre, gør mig til et levende offer.

75. Jeg nægter at blive buret af fjenden i Jesu navn.

76. O Gud, stræk mig og forny min styrke i Jesu navn.

77. O Herre, forny en ret ånd i mig.

78. O Herre, forny mit sind i dit ord.

79. O Herre, lad din fornyende kraft forny mit liv som ørnen.

80. Lad min ungdom fornyes som ørnen i Jesu navn.

81. Lad enhver urenhed i mit liv skylles ud af Jesu blod i Jesu navn.

82. O Herre, skab sult og tørst i mig efter renhed og hellighed.

83. O Herre, rens alle de snavsede dele af mit liv.

84. O Herre, opdater hvert tørt område i mit liv.

85. O Herre, helbred alle sårede dele af mit liv.

86. O Herre, bøj ​​enhver ond stivhed i mit liv.
87. O Herre, justere alle satanere, der forvildes i mit liv.

88. O Herre, lad den Hellige Ånds ild varme hver satanisk frysning i mit liv.

89. O Herre, giv mig et liv, der dræber døden.

90. O Herre, tænd i mig kærlighedens ild.

91. O Herre, lim mig sammen, hvor jeg er imod mig selv.

92. O Herre, berig mig med dine gaver.

93. O Herre, gør mig hurtig og øg mit ønske om himmelens ting.

94. Ved dit lederskab, o Herre, lad kødets lyst i mit liv dø.

95. Lord Jesus, stiger dagligt i mit liv.

96. Lord Jesus, oprethold dine gaver i mit liv.

97. O Herre, forfine og rens mit liv ved din ild.

98. Hellig Ånd, hæv og fyr mit hjerte i Jesu navn.

99. Lord Jesus, læg dine hænder på mig og sluk ethvert oprør i mig.

100. Hellig ånds ild, begynd at brænde væk enhver selvcentrethed i mig i Jesu navn.
Fader, jeg takker dig, fordi du satte mig fri i Kristus Jesus Amen.

 


KSE I HVERDAGSPRAYERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
TILMELD NU

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.